Verksamhetspolicy

VERKSAMHETSPOLICY


Naverviken skall, inom sitt verksamhetsområde svetsning, montering, logistik och ytbehandling, vara en kompetent och pålitlig leverantör.

Att uppfylla våra intressenters förväntningar gällande kvalitet, minimerad miljöpåverkan samt en trivsam och hälsosam arbetsmiljö är självklart för oss.

Vi skall uppfylla policyn genom att:

  • intressenters förväntningar av leveranser med rätt kvalitet i rätt tid uppnås

  • ha en öppen och ärlig dialog med företagets intressenter i förbättrande och förebyggande syfte

  • följa de lagar och andra krav som är tillämpliga

  • kontinuerligt sträva efter att förbättra vår kompetens, vårt arbetssätt och våra processer för att uppnå våra mål och vår strategiska inriktning

  • ha ett arbetssätt där vi förebygger risker för föroreningar och incidenter samt sträva efter att välja de bästa alternativen ur miljösynpunkt

  • systematiskt identifiera möjliga källor till ohälsa och olyckor så dessa kan elimineras för att skapa en trygg och trivsam arbetsplats

  • i samråd etablera arbetssätt och strukturer som ökar medarbetarnas medvetenhet

Naverviken 2019-11-26

VD, Marie Hagman

 

Låter det intressant? Kontakta oss gärna!