Verksamhetspolicy

VERKSAMHETSPOLICY

Naverviken skall, inom sitt verksamhetsområde svetsning, montage, logistik och ytbehandling, vara en kompetent och pålitlig leverantör.

Att uppfylla våra kunders och medarbetares förväntningar på leveranser med rätt kvalitet, en minimerad miljöpåverkan samt en trivsam och hälsosam arbetsmiljö skall vara självklart för oss i Naverviken.

Vi skall uppfylla policyn genom att:

  • kundernas förväntningar av leveranser med rätt kvalitet i rätt tid uppnås
  • ha en öppen och ärlig dialog med kunder, leverantörer, medarbetare och andra intressenter i förbättrande och förebyggande syfte
  • följa de lagar och andra krav som är tillämpliga
  • kontinuerligt sträva efter att förbättra vår kompetens, vårt arbetssätt och våra processer för att uppnå våra mål
  • ha ett arbetssätt där vi förebygger risker för föroreningar och incidenter samt sträva efter att välja de bästa alternativen ur miljösynpunkt
  • systematiskt identifiera möjliga källor till ohälsa och olyckor så dessa kan elimineras för att skapa en trygg och trivsam arbetsplats.

Naverviken

VD, Marie Hagman 

 

Låter det intressant? Kontakta oss gärna!