Kvalitet & Miljö

Kvalitet & Miljö

Kvalitet

Naverviken har lång erfarenhet av att arbeta inom branscher med hög kravnivå. Kompetenta medarbetare tillsammans med modern kontrollutrustning säkerställer en hög och jämn kvalitetsnivå på allt som vi producerar.

Naverviken är certifierade enligt ISO 9001:2015. 

Naverviken är certifierade enligt ISO 3834-2:2005.

Naverviken är certifierade enligt EN 1090-1.

 

Miljö

Naverviken arbetar kontinuerligt med att identifiera och förebygga miljörisker i vår verksamhet.  Då vi är tillståndspliktiga har vi höga krav på att löpande kontrollera våra utsläpp samt att förebygga och minimera vår miljöpåverkan.

Naverviken är certifierade enligt ISO 14001:2015.

 

Arbetsmiljö

Naverviken driver ett aktivt arbete med att ständigt identifiera och förebygga eventuella risker för ohälsa i vår verksamhet. All personal är delaktig i arbetet och tillsammans skapar vi en trygg och säker arbetsmiljö. 

Naverviken är certifierade enligt ISO 45001:2018.

Certifieringar

ISO 9001:2015

ISO 14001:2015

ISO 3834-2:2005

ISO 45001-2:2018

EN 1090-1

 

Låter det intressant? Kontakta oss gärna!