Värderingar

Värderingar

Våra värderingarna lägger grunden för hur vi arbetar och behandlar varandra men också hur vi förhåller oss till omvärlden. 

 

Delaktighet - Allas idéer och erfarenheter är viktiga. Alla bidrar till Navervikens utveckling genom att vara flexibla, lösningsbenägna, mångkunniga och vår förmåga till förnyelse är en förutsättning för vår framgång.

Samarbete - I Naverviken ser vi till helheten. Genom vår professionalitet kan vi dra nytta av allas kompetenser och erfarenheter. Vi går alla in för att lösa våra uppgifter. Genom samverkan och noggrannhet strävar vi åt samma håll och skapar ordning och reda.

Engagemang - Vi tar ansvar för våra handlingar gentemot varandra, våra uppdragsgivare, våra kunder och allmänheten.  Alla vågar fatta och genomföra beslut. Vi lär av våra misstag och tar ansvar för både prestation och relation

Kamratskap -  Vi har tillit till varandra och bemöter varandra med förståelse, ärlighet och respekt.

Låter det intressant? Kontakta oss gärna!